logo

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Aan Heemkundekring de Lange Vonder is ingaande 1 januari 2014 de ANBI-status verleend.

Een van de verplichtingen voor een ANBI status is de publicatieplicht van kerngegevens van onze vereniging.

Deze gegevens vindt u hieronder:

Vereniging:  Heemkundekring “De Lange Vonder”
Secretariaat:Parklaan 5,  5741 EZ, Beek en Donk
Tel.nr. voorzitter: 0492-462850
Website: https://www.delangevonder.nl/
E-mailadres: info@delangevonder.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40239237
RSIN (fiscaal nummer): 0076 91 531

Doelstelling en beleidsplan vereniging:
Verzamelen, behouden en vastleggen van (cultureel) erfgoed over Beek en Donk middels archeologisch en

genealogisch onderzoek. Een en ander vormgegeven middels lezingen, tentoonstellingen en publicaties.

De activiteiten welke invulling geven aan het vorenstaande worden in de vorm van een jaarprogramma gepubliceerd

op de website van de vereniging.

Financieel:

Balans 31-12-2023
Kas 799,00 Egalisatie res. Tesnuzzik 1.604,00
Rekening courant Rabobank 5.914,00 Reserve onderhoud en vervanging  211,00
Spaarrekening Heemkundekring 14.371,00 Reservering uitgifte boeken 1.600,00
Spaarrekening D’n Tesnuzzik 3.231,00 Eigen Vermogen 21.782,00
Vervangen apparatuur/archiefmat.       3.002,00 Project Over en Weer 2.120,00
Totaal 27.317,00 Totaal 27.317,00

Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design