logo

Dialect

In 1993 hebben Karel Schmidt en Cor Verschuren een beknopte woordenlijst van het Beek en Donks Dialect samengesteld. Deze volledige woordenlijst is op onze website te bekijken, zowel van het Beek en Donks naar het Nederlands als vice versa.

Voorwoord

“Dit boekje omvat, zoals de titel aangeeft, een beknopte woordenlijst. Ongetwijfeld kunnen er nog vele woorden aan toegevoegd worden. Woorden, die wij niet kennen, of woorden die ons bij de samenstelling van de lijst ontgaan zijn. Als handleiding hebben wij een oude “”Dikke van Dale”” gebruikt. Elk woord waarvoor wij een Beek en Donks dialectwoord kenden hebben wij “”vertaald””. Verder hebben wij die woorden opgenomen, waarvan de uitspraak duidelijk afwijkt van het ABN (Algemeen Nederlands). Wat de naamgeving “”Beek en Donks Dialect”” betreft moet vermeld worden, dat veel woorden niet exclusief Beek en Donks zijn, doch meer algemeen Brabants of Nederlands. Het is vooral de uitspraak waardoor ze als typisch Beek en Donks gekarakteriseerd kunnen worden. De woordenlijst is ook geen taalkundig werkje geworden. Slechts hier en daar hebben we iets van spraakkunst weergegeven zoals afwijkende vormen van onvoltooide en voltooide deelwoorden en meervoudsvormen. Het in begrijpbaar en vooral leesbaar schrift uitbeelden van klanken was uitein­delijk ons grootste probleem. Met accenttekens hebben we daartoe een poging gedaan in het volle besef echter, dat we daarin slechts ten dele geslaagd zijn. Het alternatief was het fonetisch schrift. Op de eerste plaats hebben we dat niet gebruikt omdat we het zelf niet beheersen en op de tweede plaats, omdat het voor leken op taalgebied onleesbaar zou zijn geworden. Onze bescheiden bedoeling met deze woordenlijst was slechts die woorden voor het nageslacht vast te leggen, die wij “”jonge zestigers”” nog kennen. ”

Tenslotte houden wij ons aanbevolen voor kritische opmerkingen, zowel t.a.v. uitbreiding van de lijst, alsmede de schrijfwijze van de woorden. Wie weet publiceren we nog eens een herziene uitgave of een supplement.

Beek en Donk, zomer 1993, De samenstellers:

Karel Schmidt

Cor Verschuren

 

Bekijk de lijst Beek en Donks – Nederlands
Bekijk de lijst Nederlands – Beek en Donks


Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design