logo

Disclaimer

Heemkundekring “De Lange Vonder” heeft haar best gedaan om de rechthebbende(n) van getoond

materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op het internet en publicaties.

Dit lukt niet altijd. Mocht u materiaal zien waarvan u weet bij wie de rechten berusten of heeft u bezwaar

tegen het publiceren hiervan, neem dan contact met ons op via info@delangevonder.nl


Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design