logo

Beek en Donks – Nederlands

A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – YZ

A

aacht acht
aachtdaog over een week
aachter achter
aachterbliejve achterblijven
aachterén achterelkaar
aachterkaomer achterkamer
ââlt altijd
âânder ander
ââsse as
ââssenbak asbak
Aaste Asten
aauw fiep kletskous, grappenmaker
aauw hoer zanikerd
aauw bèt kletskous
aauw joong meid ongehuwde oudere vrouw
aauwhoere ouwehoeren, zaniken
Aauwjaor Oudjaar
aauwverwetst ouderwets
aauwweesévegéllies kletspraatjes
achterbroek onderdeel paardetuig
achtermekaor direkt
afbinge afbinden
afblotte afschilferen
afdrèèje afslaan
afdruige afdrogen, pak slaag geven
affijn enfin
afgang ontlasting
afhanger hangplant
afpingele afdingen
afseit buitenspel (voetbal)
afskèèje ophouden, stoppen
afskiejte betalen
afskoepe spitten van bovenlaag
afstrèèje het tegendeel beweren
aftruifele aftroggelen
afzette afruimen (tafel), plassen
akkerdére in vrede leven
algemein algemeen
alle kante overal
allé vooruit
allein alleen
alling algeheel,heel
alzelève altijd
àn aan, uitgeput
anderste om den andere dag
àndoen vertrekken
ànén aan elkaar
àngetèèld zwanger
àngôn beginnen, te keer gaan
ànklouwete rommelig bezig zijn
ànkommend in wording
ànlegge onderweg café bezoeken
ànpââsse , pies àn, ànqepââsse aanpassen
ànrékommendére aanbevelen
ànslôn beslaan, aanslaan
ànspitse puntig maken
ànstoke op bezoek gaan, aansteken
ànvange iets ondeugends doen
ànvatte, viet àn, àngevat aanpakken
Aole Aarle-Rixtel
aopendâlder snotaap
aord nie hebbe, d’n heimwee
aorde wennen
aorig raar, eigenaardig
aovend avond
aovenduujl iemand die laat op straat is
apprentie maoke voortmaken
âs (âs de as brékt vèèlt de kaar) als, indien
avvekaot advocaat
avvelop enveloppe
avvesére opschieten
aw uw
awdste oudste
azzing azijn

B

bââg big
bâând band
baktâând kies
bam (kindertaal) boterham
Baokel Bakel
baokere in ’t zand baden (kip)
baon baan
baone banen, sneeuw ruimen
baor baar
baord baard
baorsel borstel
baorst borst
baot baat
bàrs baars
bàs baas
bats hebbe druk praten
bats schop (om te scheppen)
batterèèj achterwerk(groot)
baw bouw
bazzeroewn overhemd
beddekoets bedstee
bedörve bedorven
bedsteej bedstee
bedstrôj bedstro
bèèij beide
bèèlhaauwer penningmeester
bèèr beer (gier)
bèèr beer (dier)
bèèst best
Bèèst Best (plaatsnaam)
bèèver bever
bèèvert bedevaart
begajd naast ’t potje gepiest
begènkenis begankenis (’n hele toestand)
begérrig begerig
begraffenis begrafenis
begraove, begroef, begravve begraven
behaauwe behouden
ijvèège  van repliek diene
bei bee
bejaor bejaard 
bekan bijna 
bekaoch bekocht 
bekèèn bekend 
bekenne herkennen v.d.plaatwaar men is
bekwaom bekwaam, competent
belââstinq  belasting 
béld beel
belège belegen 
belève beleve
belouwp beloop 
bèls belgisch 
belu benul
bémd beemd
benaauwd benauwd
bénslè beenwindse
bepruujve beproeve
beraome  beramen 
beréje (pliessie te perd bereden
ber gecastreerd varken 
berökt berook
berouwve beroven 
bèrrevoets barrevoets 
beskàww beschouwe
beskèèij bescheiden 
beskèijt  beslissing 
beskiejte  moeite waarzijn(in aantal) 
beskreevebeskréfbeskrévve  beschrijven 
beslag beroerte, hersenbloedin
besneeje besneden
besniejte er de dupe van zijn
besowtemietere  bedriegen 
besse bezem
bessem hebbe  kinderen alleen thuis 
bessembinger  bezembinder
béstèèchti beestachtig
besteeje  besteden
bestèèke besteken, ‘n kado geven
bestèlle  grote beschuiten
bésterèij vlegelachtigheid
bestön bestaan 
betaole, beldebeld betalen 
betèèkene betekenen 
bétter  beter
beul blaffen 
bevörbeld bijvoorbeel
bewaokebewaktebewakt  bewaken 
bewaore bewaren
bezèèijd bezaaid
bezèèije bezijden
bézem bes
bézem aalbessen
bezetting  longontsteking
bézig bezi
bezine  benzin
bezöörg bezorgd 
bezörige  bezorgen 
bezuujke bezoeken
bezwao bezwaa
bezwèèj grote massa 
bezwère bezwere
bezwét bezwee
bibberende tètè geleiachtige materie 
biej  bij (insect
biejenhaauwer imke
biejmeeske  koolmeesje
bietesnèèije bietensnijder 
bietje bagatelbeetj
bijdraoge  bijdrage
bijlappe  verraden
bijleuchte bijlichten
binge, bong,gebonde binden
binnevetter iemand die alles opkropt
bizze (o.a.van koeien)  rennen
blaoike blaadje(papier) 
blao grotvrouw 
blaor bladeren 
blaos blaas
blaote blaten
blaoze, blies, geblâzze blazen 
blèèij bli
blèèijke  blaadje (boom) 
blèèk  bleek (grasveld) 
bleengd blind
blees vlies van zaadkorre
blèk blik (metaal) 
blèkke stoppelen onderploegen, ontschorsen 
blère blaten (geit) 
bliejk  bliek (vis
bliejke  lelijkijkengluren 
bliejkerd  gluurder 
bliejve blijven
blindâzzi daasvlieg 
blinkèrts blikaars
bloeie bloeden
bloeie as n vèrreke  bloeden(flink) 
bloewd bloe
blök klompen 
blööje bloeien 
blôôuw  blauw 
blôôuwverve  liegen, overdrijve
blouwke blaken, walme
blouwt naakt, bloo
blümke bloempje
bôdskap boodschap
boekend boekweit
boekhaauwer boekhouder
boelslééchter executeur testamentair
Boerring Boerdonk
boetse (kindertaal het hoofd stoten 
boewe boer
boewte boete
bogerd boomgaard
böhl, bèèlke(klein) papieren zak(je)
bôjjem bodem
bôks pantalon, broe
bôksenbâând broekriem 
Böksmèèr Boxmeer
bo bal
bölling  bloedworst 
bolstürrig  weerspanni
bôm (buijm) boom (bomen
bômballie balkenbri
bômmis bamis (St.Bavomis) 
bôn boon
booi bode
bööke oprispen
börd bord
börg borg
börger burgerburgemeester 
börgermanskoew geit
börries draagbalken van kar
bortele zich wild gedragen
boskazzie geboomte, struikgewas
böske bosje
bôtter boter
bôtteram boterham
böttere karnen
bouwt(bôtje)  boot(je
boveméster hoofdonderwijzer 
brâând brand
brallebrââlde, gebrââl brullen
brambézzum braambes
braof braaf
braoje, brajde, gebrajd/gebraoje braden
braojpâân braadpan
braok braak
braoke  braken
brasse knoeien 
brèèije breien
brèèke breken
breid breed
brétte breedte
breug brug
breujke broodje
brille  gezichten trekken bij iets zuurs 
bröbbelke metalen veldkruik 
brobbels luchtbellen (in water)
brok toffee 
brômôllie  petroleum
brômôlliemesientie  kooktoestel op petroleum 
bsssem  brasem
brouwd brood 
brujèèchtig  benauwd wee
brujer  broe
bru gek (van koeien) 
brull hard huilen 
brullef bruiloft 
brung brui
brüstig  bronstig (varken) 
bruuje broeden
bui bu
bui boo
j bui
bukkem bokking
buljèrd  biljard 
bult bochelbuil 
bünder bunderhectar
bürman buurman
bus bloazede  ddupe zij
bussel bundel
büüjkehèèg  beukenhaag
Buuj Budel

C

cloon clown

D

Deer Eerde
dn bèèije  de beest uithangen 
dabbe gagraven (hond), krabben 
dâlder  daalder (f.1.50)
dalik  dadelij
daochter dochter
daor daar
daorst  dors
daw dauw, du
dawwe  douwen(duwen
dawwöre dauwworm 
De Graof Grave 
De Rèèk Ree
dat
dèbber kleinkinderen 
deecht dicht 
deengs  gere
dèèrem(ook meerv.)  dar
dég deeg
dege geregeld (herhaaldelijk
dèijle  delen
deise distel 
deel
dèmpig astmatisch
dést hierheen
dètte di
deugeniejt  deugniet
Deurze  Deurne 
devôssi devoti
die die
dieje die
diejn dienen 
diejp  diep 
di dikwijlsvaak 
diksentijd  meestal
dikzat  meermaal
dinge  kleren 
dobbel dubbel
doereske onnozevrouwspersoon 
dôf  doof
dôffe slaan met vuist 
dô doo
dôjjer dooie
duizelig 
dominer herrie maken 
döörup dorp
do hazeleger 
dö ogen
döpse doopse
dö door 
dör haoleer  voor de gek houde
dorââchte daarachter 
rblaoj doorbladeren 
dôrdör  daardoor 
dörgebon deurkozij
dörgôn  voortgaan 
dörôjjem doorademen 
dörpel dorpe
dôrr door
dôrrehèè meidoorn haag 
dorskas dorsmachine 
dörske  meisj
rslag  drevel, vergiet 
dörwèèrder deurwaarde
dôtsgraover  doodgrave
dôtskees doodkis
dôtskop  doodshoofd 
dôtsprentj bidprentje 
douwd doo
douwpedôptegedôpt  dopen
douws otonteldouws  sloom ieman
douws/douwes doo
draod  draad
draoge dragen 
draove draven
drèbbi modde
drèè draa
dreu druif 
dréve  achter dvodden zitte
drévedréf, gedrévve  drijven 
driejve  drijven (jacht
driejver  grote big 
dries  weiland bij boerderij 
drinkeskeu drinkkuil (vee
dröö drade
dröp drop (druppel)
drouwme, drômdegedrôm drome
druig droog 
duffelk driekwart overjas 
duiske  doosje
dujer  duu
dujere  dure
j dui
dunge  hooi op rijen 
dunne diarre
dut deuk 
dutselèèchti verstrooi
duujzend  duizend 
duuksk doekje 
duve duivel 
duvelke  kacheltje(bepaald soort) 
dwâzzik dwalen 
dwèrs dwars, war
dwèrskluppe dwarsligger, dwarsko

E

eegd  eg
èèij ei
èèl  ei
èèr  eierenuie
èèr aarde 
èèrdewèri aardewerk 
èèr ere
èèreve  erven 
èèrweze hermelij
èèveveul venvee
éffe  effen 
éffenaf kiejke  sip kijken 
éfkes  eventjes
égâllig  gelijkmati
eijd  eed
eije ee
ein  ee
èk vies (viezigheid)
ékhôrre eekhoor
ékke eike
èkker  akke
elhôôndsgezèijk  ieder ogenblik 
èllegoewd stoaan t stuk 
éllestiek  elastie
èlli jullie 
èlper  aardappel(en
él eel
èlver armvo
Elzendööru Elsendorp 
én eend
éndemoes kroos 
énder eendergelijk 
èngd eind 
énnig eni
éns eens
èntele  aarzelen 
èrdbézem(me) aardbei(en) 
érder eerder 
èrdkaar korte kipkar 
èrdskralle  paardebloemen 
èrem ar
èremoe armoede
èrpelskèll aardappelschille
èrpelskèlmeske  aardappelschilmesj
Erpsontucht  onkruid (bepaald soort
èrrebèè boerenknech
èrrebèiste boerenmeid 
érringe  voedsezoekedoor vogels 
Erse Eersel
èr erwt
ète, at, geèt etenatgegeten 
évvegéllie  evangelie
évvente verbinding tusse2 hansknuppel
èvvu alhoewel

F

fallie omslagdoek 
fébrewarri februari 
feeng krenterig,fijn (gemalen) 
fejie faillie
femilie  famili
férti veertig
fesoenlij fatsoenlijk 
fesoewn fatsoen 
fést  fees
fezan fazan
fiep  speenfopspeen 
fietsplâtje  belasting plaatje voor fiet
figujer  figuu
fikke  vingers
filepine  lupine
filiefaauwe  overdreven aardig doen 
fi bunzing 
flaoter slô miskleunen 
flats onnadenkend praten 
flierkes  theebloemen 
flimp  oogwimper
flip  vrijer 
flodderbônne tuinbonen 
flok fuchsia
foerazzie fourage 
foewzel bedriege
fôj foo
foors opvliegend persoon 
foorz kwade zin hebben 
franni franje 
frat  wrat
frète vreten 
frijdes  vrijdags 
frollie  vrouwen
frômmes  vrouwmen
frôtte  klungelen 
fruujte  wroeten
furnuis fornuis

G

gââns  gans (vogel)
gaarst  garstig (spek)gerst 
gabberdie gaberdine
gallege bretel
galleper sloom iemand 
galmgâtte galmgaten 
galpegiejter  kwajongen
gaoje (t gajt m nie)  bevallen 
gaojslôn goed gebruikenacht slaan op 
gaopegaptegegapt  gapen, geeuwen 
gaove gaffel
garr garen
gawd goud 
gawdsbloe goudsbloe
gawdsmed  goudsmid 
gawwighei gauwigheid 
gebaw  gebouw 
gebèèl gebeld 
gebénte  gebeente 
gebôrre geboren 
gebôrte geboorte
gebrujers gebroeders 
geda geduw
gedèèje  gedije
gedènkeni gedachtenis 
gedoentj bedrijfj
gedoew  gedo
gedô gedaan
gedôn kriejge ontslag krijgen
gedrèèj gedraai
gedürrig onafgebroken, gedurig 
gèèjt geit
gèèl geel 
gèè gaarnegraa
gèèrs gers
gèèru ooi dat niet gelamd heeft 
gèèruw graan schoof, garve 
gèèst gist
gèèvegafgegévve  geven
géf gaafegaal 
géf maoke egaliseren 
gehammer gehamer
gehèèng deurhengsel(ook meervoud) 
gehémmelte gehemelte 
geheus gehuisd 
géhonger  gahonger (geeuwhonger)
gehörrig gehorig 
gehôst gehaast
gehuijer gehoor
gèij je en u
gekèèrm gekerm
gekléd gekleed
gelingt  schutting in varkenshok
gèllie  jullie 
l jong vrvarken 
gemakt kunstmatig 
gemaole sèp salmiak 
gemei gemeen
geménskap gemeenschap
geménte(raod) gemeente(raad)
Gémmer Gemert
gemoewd gemoed
gén geen
gén reecht mé te skiejte  niets mee te beginnen 
genégge  genegen
genèze genezen
gepaord  gepaard gaan
geplèkt gegomd
geprofèès geprofest
gerakt geraakt
geraos geraas
gerèècht gerecht (justitie) 
gereegt gericht (kortst) 
gereust  gerust
geréze gereedscha
geskaoter  geschater
gést geest
gestakt gestaakt
gestèèld gestel
géstelukhèijd geestelijkheid 
gesténte gesteente 
gestrépt gestreept
gèt modder, blubbe
getâând getand
getèjd van plan zijn
getroje op zn teentjes getrapt,beledigd
getròòwd gehuwd
getüg getuig (paarden)
getuujge getuige
geungze zacht geluid van koe/kalf
geut goot, bijkeuken
gevlââm gevlamd 
gevoejerd gevoer
gevreecht gewricht
gevüllig  gevoelig
gevuujl gevoel
gewarrig gewarig (waakzaam)
geweegd zén recht op gebruik van weg
geweegt gewicht
gewèèj gewei
gewèènd gewend
gewèèr geweer
gewônte gewoonte
gezeecht gezicht
gezèègend gezegend
gezét gezegd
gezwad hoeveelheid gemaaid gras
gezwôrre na etter, pus 
giebele giechelen
giejer gier (mest)
gimmestiek gymnastiek
ginderweit ginds
glaozere glazen (van glas gemaakt)
glattig  glad 
glèèske  glaasje 
glijk direkt
gloewd gloed
gluive  geloven
godverneuker schijnheilige 
goei-bôtter roomboter
goejekouwp goedkoop, voordeli
goejjig goedi
goewd goed
gôj gooi
gôjje gooien, werpen
göllep gulp
gölpert sloom,sullig iemand
gôn, ging, gegôn  gaa
gòòuw gauw
gòòuwe gouden (van goud)
gòòuwèèchtig spoedig
gordelrouws gordelroos
görgele gorgelen
gôssing gading 
götsgat afvoer van gootstee
götstein gootsteen 
graon graan
graove, groefgegravve  graven
greengsèèchtig sjagrijnig
greengslac grijnslach
greengze grijnzen, jammeren
grèngel grende
gribbele opvangen(bal)
griebelgrôôuw schemer
griessel hark
gri echt
grip greppel
groep mestgoo
groews grasland
grônnië chagrijnig zijn
gròòuw grauw
gröp greep, handvol
grötje grootmoeder
grôtnek verwaande kwast 
gröts groots,opschepperig,ijdel, trots 
grôtstenhouwp merendeel
grôtvâdder  grootvader
grouwt groot
grouwte cen halve stuiver (vooroorlogse munt)
grovventölder  grof iemand 
grünnigheid  groente 
gruujn groen, ongekooktgroenvoer 
gul gilde 
gurdinge gordijne

H

haachte  paardetuig (onderdeel) 
hâând (meerv.idem)  han
hââspe haspel 
haauwe wonen vavoge
haauwehielgehaauwe  houden
haffe handvol 
haffele  knuffelen 
häffelk kleine handvol 
haggedis  hagedi
häkse kortgesneden str
häkselmesien  hakselmachin
hallefstén halfsteen
hallefvââste  halfvaste
hallefzaacht  halfzacht 
halsbâând halsband 
hamme hame
handweezer  wegwijze
hangouwer  hangoor 
hansknuppe balaan trekketting (paardetuig
hântje haantje
haoge hage
haogelskao hagelschad
haogelstei hagelsteen 
haok haa
haokehaktegehak haken (handwerken
haokwé ongehuwde moeder (op leeftijd)
hao haalijzer boven haardvuur
haon haa
haonebal hanebal
haonepouwt  hanepoot
haoneskrèèi hanetred
haoper haperen
Haoper Hapert
haor haar
haorgetüg gereedschap om zeis te scherpen
haorig hari
haos (meerv.idem haas
haotelij hatelijk 
haoverekaf  haverkaf
hartelijk  hartig
hawt  hout
hawtwörum  houtworm 
hawvââs houvast
hazzelnoot  hazelnoot 
hazzepad  hazepad 
hazzewind  hazewind 
, hà  heeft,ha
hebbelij inhali
hèèg haagheg 
hèèij heide 
hèèijkrékke krekel 
hèèl geneuk, ’t  totaliteit 
è hel
hèèn henki
hèèndj handje
hèèng hangt
heffe couperen bij kaarspe
heier heer
hèiligen ôllie, d’ H.Oliesel 
heit heet 
hèite heten
hél dél heel wat 
hèl weefk vitaal vrouwtj
hèl vèè vitale vrouw 
hélemôl  gehee
llemun Helmon
hèlste halste
hemsknöpkes soort bloemen 
hemdslip hemd 
hémmel hemel
hémmelsbreid  hemelsbreed 
hén en trug  retour
hé hee
hèndi handiggemakkelijk 
hèngste  stampendrank aanlengen met water 
hennelérk kippeladde
hèrd kèèred de vloer vege
hèrd  grote voorkame
herfsthao kwajongen 
hèrmenie harmoni
rrefiets  herenfiets 
hérring  haring
hee
heuf  huif
heufkaa huifkar 
heund  honde
heundje  handj
heu haar (vrn.w.) 
heur horzel 
heus  huizen 
heusk WC, huisje 
heuv tuinierenzaaie
heuzege kaanr nimé  niet mee samen twonen/werke
hezel rijp (witte aanslag bij bevriezing) 
hibbik  hik 
hiejer  hie
hiejge  hijgen
hiej kapmes 
hi zi(3e persenkelvoud) 
hinkepèèrk  hinkelbaan 
hisse  ophitsen (hond) 
hoe wat vooee
hoeè wanneer 
hoepelpèrd  hobbelpaar
hoeveu hoevee
hoewd (meerv.hüüj hoed 
hoewei hoe-ve
hoewe hoe
hoewf  hoev
ho tuin
hôg  hoog
hôg Lieve Vroou Maria Hemelvaart (15/8
hôgge zèèij hoge hoed
hôgge hoge
hôgkaar hoog ka
hôgnôddig hoognodig
hôgst hoogst
hooi
hôivööri hooivork
hokke samenwonen
hollewèèij losbollige vrouw 
holli loslosbolli
hônning  honing 
höökske  haakje
hôôl  hol
hôôndebàntje hondebaantje
hôôndekaar hondekar
höö hoorn (bekleding fietsestuur) 
hööre horen
hoorop, d naabed gaan 
hoort slaapstokken voor kippen 
hòòuwkes  peulen 
hòòuwmòòuw windhoos
höpke hoopje
hopzakke stoeien 
horènkele  tegen binnenkant enkels schoppen 
horre  hoorn (muziekinstr.)
horre (meerv.horres koeiehoorn 
hortje  tijdjeraamhor 
hôsbengel kousenband 
hoen haa rechts en links (paardcommandos
houw hoop ,hele boe
hôzze kousen
huis mé pepiere balke  huis met hypotheek belast
hullie  jullie
hult en bult hobbeli
hum hem
hutsele dooreenschudden
huuj hoeden (vee)
huukske hoekje
huvender hoevenaar

I

iederein iedereen
iemes iemand 
ijskékkel  ijspege
impesant enpassant,tegelijk,in een moeite 
in de wèèr zén  bezig zijn 
ingat ingang weiland 
inkeul inkuilen 
inkouwpe, kôôcht iningekôôcht  bevallen (kind krijgen) 
inskudde inschenken

J

jââcht  jacht
janke huilen
jaogejoeggejagge  jagen
jaoge jage
jaor  jaar
jaorgetèèj  jaardienst voor overledene 
jatt bietsen
jènz tafel beugelspe
jeungske jongetje 
jôd jood
jôddevè snoepsoor
joenkere janken (hond
jongk ongehuwd 
joong kinderen
juike  jeuken
jung ajuinui 

K

kaar kar
kaarzesmèè karresmeer
kaarzespoo karrespoor
kaarzewie karrewiel
kaauw kauw (vogel)koud 
kakskoo kleuterschool 
ljakke opschepper
kallebas  boodschappentas 
kalverjôd joodse handelaar ikalveren 
kamasse  beenkappen van leer 
kammeraod kameraad 
kamwiel tandwiel
kannekôs,gekanne  kunnen
kannië kletsen
kanniedasse populiere
kànnis hoofd
kant ânkère  zich verdedigen
kaoi slecht 
kaoi zin hebbe kwaad zijn 
kaojkes kaantjes
kaokel kakelen
kaol kaal
kaol verslete totaal versleten
kaole kak hebbe  verwaand zijn 
kaomer  kamer
kaort kaart
kaortspeule  kaartspelen 
kaot kwaad, nijdi
kaoter kater 
kappetunie  kaft
kappôôst hakblok
kars  kaars
karske kaarsj
kàtse kaatsen
kàtteliek katholiek
kavveleuter armoedig persoon
kaws kous
kèèl keel
keengs kindsdement 
kèèr keer
kèèref kerf
kèèrel  kerel
kèèreme kerme
èrik  ker
kèès kaas
keest  kis
ijer  keien 
kèim kammen 
kékkele vallen(ergens vanaf
keldergetralli tralies kelderraam 
kelderkööt  pissebe
kele  raapstelen 
kélpââd  pad, kikvor
kélsga keelgat 
kemérri toneel, comedi
kémmerke  kamertje 
kemunie  communi
kenee kanee
kènneke  kannetj
kènne hennip 
kentörke  kantoortje 
kentouwer  kantoo
kepèè kapel
keplao kapelaa
kepot slôn stuk slaa
kepot kapot 
kepotvalle doodvallen 
kèps zén  geegeld hebben 
kèrmenaoij  karbonade 
kérri keren (aantal maal
kèske kastj
kestanni kastanje
kestei kasteel
kètj katj
ketoewn  katoen 
kéttel  kete
keul  kuil 
keumke  kommetje, kopje 
keve, kéfgekévv kijve
kiej blik (kijken) 
kiejke,keek, gekek kijken 
kiem kienen
kiendje  baby, kindje 
kiep ki
kiepekô kippeho
kiepkaa kipka
kiewe  roepen om te komen eten 
kisje  werkschoen 
kit spuug
kitse  spugen, overgeven 
klââ klad 
klaoge  klagen 
klaor gereed, klaar, helder 
klaore  klaren, jenever 
klaotere klatere
klaover klauteren 
klaw  klouw
klawwe  kluwenvliegertouw 
klazinére  praten, babbelen
klédkaomer  kleedkame
klèèm  kle
klèè(klènder, klènst klein (kleiner,kleinst
klèève klaver 
kleid kleed 
klènder  kalender 
klènnigheid  kleinigheid 
kléppe klepe
klérazzi kleding 
klérhaok  kleerhaa
klérr kleren 
klèts te pakke hebbe  verkouden 
klètskop  zijn kaalkop 
kleus  kluis 
kleuve of kluive  klieven 
klieje klie
klôk kloek (kip) 
klöksk klokje 
klôôcht  massa
klöske klosje
klôster  klooster 
klot  turf 
klötje goedzak
klôtzak of klôtzulder klootzak
klouwt kloot
klumper klompenmaker
kluntje klontje
kluppel knuppel
knaauwe kauwen, knauwen
knaoge knagen
knaol kanaal
knarrie kanariekenaubazige vrouw
Knèègsel Knegsel
knèèje kneden
knékkel knekel
knékkelheuske knekelhuis
knéllisrôs pioenroos
kniej (meerv.kniejes/knèijes) knie
kniejp zakmes
kningtmeerv.kneengt konijn
knip vervallen huiskrot
knoebel knobbel
knoepere kauwen op iets hards
knoepert iets van groot formaat
knoeris varken
knoerzel kraakbeen
knolderaop koolraap
knon kanon
knoorze knorren
knôôt afgeknotte boom
knöpsgat knoopsgat
knörft lomperik
knuip (meerv.idem) knoop
knuipeknöptegeknöpt knopen (werkw.)
knut knot
knutse eierschaal breken
kôbbus kobus (sul)
koew (meerv.koej) koe
koffiegedras koffiedik
koffiezetterke nakomertje
kôij kooi
kôike kooitje
jjigheid slechtheid
kòjonge kwajongen
koke, kôktegekôkt koken
koks cokes
kôl kool
kôldeuf koolduif
kôlkèè] kei in zuurkoolpot
kölleke kooltje
komme komen
kommendant commandant
kompelemente complimenten
kompeniej compagnie
köningseier soort huidziekte
könnegin koningin
könning koning
kont achterwerkboomstronk
kontekruiper strooplikker
kööref korf
kôôrst korst
kôôst kost
kööstelijk kostelijk
kööster koster
kôôsthuis pension
kop hoofd
köpke hoofdje
kôpman koopman
koppeeng hoofdpijn
kôpper koper (metaal)
kôppersmed kopersmid
kördje koordje
körk kurk
rre roggekoren
rre palme palin korenveld steken
kôrreaar korenaar
Korsmis Kerstmis
korvan ojjem kortademig
kortelet kotelet
kortigheid organen van geslacht varken
kortouwer kleuter
korts onlangs
kôrts koorts
kortstkérre Ieen handomdraai
kouwer koor
kouwp koop
kouwpe kopen
krââcht kracht
krââsse krassenkrabben
krabzeissie hakzeis
kralle kralen
kraokekraktegekrakt kraken
kraom kraam
krèèij kraai
krèèije kruien, kraaien (haan)
krèète sarrentreiteren
krèijge kruiwagen
krèijnaogel kruidnagel, sering
krèk ut zelfde identiek
krèk juistprecies, zoëven
krékkel korzeligkrekelriskant
krémmer marskramer
krémmer in dreug spit
krèngele dringen door nauwe doorgang
krèp deevan de ham
krès klit
kreum kruim
kreus klokhuivan vrucht
kriebele kriebelen
kriejge krijgen
kriense krabben
krimpert koukleum
krint krent
krintenbaord roven in het gezicht
kroef zere kont bij fietsen
kroef verdikking paadoor hamerslagen
kroesel kruisbes
krôl sinterklaasbroodje
krommen èèrum gon, mé de met cadeau op visite gaan
krôôt, krötje denneapppel
krötske onooglijk iets
krouwne, krôndegekrônd kronen (versieren)
krummels kruimels
kulle, keuldegekeuld foppen
kummelek lastig
kunstmoejer verwarmingstoestel v.kuikens
kurwèij karwei
kurwèl ruzie
sse wéttere kalveren melk voeren
kuukske koekje
kuus kalfvarken
kwaab jonvogeltje zonder veren
kwak grote hoeveelheid
kwalsters zaadballen in aardappelplant
kwansuis langs z’neus weg
kwats onzin
kwèbbel praatgraag iemand
kwèèkekwéktegekwékt schreeuwengillen
kwèijèr kweepeer
kwèkske kleine hoeveelheid
kwèllek kwalijknauwelijks
kwèps flauw
kwiertse spuwen
kwikke tillen, opheffen
kwikzélke singel (onder paardebuik)

L

lââchte lachte
lââng lang
lââng lijs langvrouw
lââst last
lââstig pertret vervelende man/vrouw
lamentére klagen
lantère lantaarn
laog (meerv.idem) laag (lagen)
laot laat
laote betèije laten kalmeren
làtter later
lebbere van kleding die te wijd is
leecht lichtband op paardezadel
lèèftijd leeftijd
lèèij lei
lèèije leidenlijden
lèèije sterk genoeg zijn van ijs
leej leden vavereniging
Lèèker Ledeakker
lèèmke lammetje
leengt leidselsteugel
lèèr (‘n lérre boks) leder
lèèr ladder
lèère lere(studeren)
lèèrs laars
lèèst laatst
lèève leven
lèève gevoelig vlees onder paardehoef
lèèver lever
lèèze lezen
lég ledig, leeg, laag
Lég Lieve Vroouw Maria Onbevlekte Ontvangenis(8/12)
legbalk eileidevan kip
légger lager
leid leed
leim leem
leine (Iénde, gelénd) lenen
lèkke likken
lèktoete stroopstaven
lektries electrisch
léllie lelie
léllik lelijk
lèmke lampje
Lénd Leende
lènge lende
lèpke lapje.
léppel lepel
lérke laddertje
lérring Katechismusles
lést leest
leus luizen
leuzekam luizekam
lévvere leveren
lewèèij lawaai
Iicheluk waarschijnlijk
lichten timmer volk valagklasse
lichtvèrrig allicht
liejfdesgesticht bejaardenhuis
Iierielòòuw lauwwarm
Liessent Lieshout
Iievermennekes duizendschoon
lijf lichaam
lijs tragvrouw
Lijsel Liessel
Iimmenére alcohol drinken
linge linnen
locht geklédlocht weerlocht volk licht gekleedkoeweerslecht volk
ds loods
loewere gluren
lojje loden (van lood)
loocht lucht
löögske laagje
loouw lauw
löps loops (hond)
lötje lotje
lotouwer traavabegri(persoon)
louwd lood
louwn loon
louwpeliepgelouwpe lopen
louws longen (van varken)
löw leeuw
löwwerik leeuwerik
lôzzie domoor
zzie(maoker) horloge(maker)
luipese lopense (oppervlaktemaat)
luistert skèèrup nauwkeurigheid vereist
lulfiep kletskous
lulijzer microfoon
lutske tijdje

M

maacht volluk massa mensen
mâânskoew onvruchtbare koe
mâânsgenog bekwaam zijn
mâânskèèrel man
mâânsvolk mansvolk
mââst mast, dennebos
maauwe klagen
maggiblökske jusblokje
mallejan wagen om bomen te vervoeren
maoger mager
maogeskronnie magere vrouw
maoj(e) made(n)
maoke, maktegemakt maken
maolkalf vaars
maone manen
maoneskeeng maneschijn
maot afmeting
maoze mazen
marse op de rug dragen
martköref vlaamsgaai
maw mouw
màzzele, mazzere mazelen
mé àn zénd’r te beklagen
mé àngemakt zénd’r van iets of iemand lashebben
medallie medaille
médesinge medicijnen
medunkt idacht
meekérris zo nu en dan
mèèl meel
meen mijn (vrn.woord)
meining mening
meintje madeliefje
lkoors vissoort
melkstülke melkstoel
Méllis Milheeze
mène menen
meniejer manier
mènneke mannetje
mèns manechtgenoot
mèntig fors
rege morgen
mèrling merel
mèrt markt
mès brèke mest uitspreiden
mès (pèèrdemès) mest(paardemest)
shouwp mesthoop
meskien misschien
st meest
méster meester
mète meten
mèter meter (afm.)
mètje matje
mètselder metselaar
meule molen
meuleke molentje
meulepèrd grof vrouwspersoon
meundje mondje
meus muizen
meuske bèrrege verstoppertjspelen
middelstand middenstand
miejer muur (plant)
mierzèijker mier
miraokel mirakel
môdde mode
moejerbésje konijn (vrouwelijk)
moejermens allein moederziealleen
moes boerenkool
moessepetazzie boerenkoolstamppot
moe(b.v.Hannemoet) tante
moewd moed
moewer moer
moewte moeite
möggemöngemögge mogen
möggelijk mogelijk
môj mooi
mok mist
k kalf
lder molenaar, meikever
llekepap) karnemelk(sepap)
mombakkes masker
mommer voogd
mondfiat goed kunnende praten
mônnika harmonika
mòòlshouwp molshoop
mòòsterd mosterd
mòòuwe stuiven
mos an de kniejes hebbe veel geld hebben
mot mist
mottig mistig
mouwer waterketel
mouwie mooi
mouwtepap havermoutpap
môzzike stoken met veerookontwikkeling
muffelke slokjemondvol
muggepis kleine hoeveelheid
muggeskeet kleinigheid
müjere water troebel maken
mumme mama
mundénne meteenstraks, dadelijk
mundig mondig
mutsert takkebosmutsaard
muujg vermoeidmoe

N

naacht nacht
naauw nauw
nakend naakt
naod naad
naogel nagel
naom naam
naovel navel
narzig chagrijnig
naw nu
nèèij nieuw
Nèèijaor Nieuwjaar
nèèijkiendje pas geboren baby
nèèjigheid nieuwigheid
nèèjs nieuws
nèèst nest
neetouwer kribbiglastig iemand
nèève langs, naast
nèije naaien
nèijgarre naaigaren
nèijmesien naaimachine
nèjskierig nieuwsgierig
nérikken herkauwen
nérslag kermisbed
nètjes opstôn, d’r er netjes uitzien
nètse plagend aanrakenslaan
néttel netel
néttelrouws netelroos
neuchter nuchter
neutelig kribbig
nie vör tukkeer er niet voor terugschrikken
nie aachter zunnen aojem kanne komme buiten adem zijn
niejze niezen
niemes niemand
nijpe knijpen
nôit nooit
nôjjigheid spijt
nôld naald
nondejuke vlinderdasje
noo-aope naapen
noo-gôn nagaan
noodòòrst nadorst
noogebôrte nageboorte
nööijke naadje
nôssie, van goeje van goede komaf
nôste naaste
nouwd nood
nouwie ongaarne
novvenant navenant
nözzik omslagdoek
nuujme, nuumde, genuumd noemen

O

ochèèrm ocharm
ôit ooit
ôiver ooievaar
ôjjem adem
ôjjer ader
ôk ook
ôkst oogst
ôkste oogsten, aren lezen
ökt jeuk
ôllie olie
ôlliemaot boordevol
ôllienötje pinda
ömke oompje
onbesnut onfatsoenlijk
onder de roewpe stön in ondertrouw zijn
ônderstoppe met dekens toedekken
ôngedôpte leek
ôngèlde bijkomende kosten notaris
ônmikkend geen zin hebben
ônnut vasthoudend
ôns Heier Heilige Communie
ôns vròòuw mijn vrouw
ôntriejft n ongemak hebben
ôp zn ellevendertigst traag
ôp de hoort op stok (kippen)
ôde lut hebben foppen
ôp zn huikske zitte op de hurken zitten
ôpbôt oprisping
ôpbôtte tegenvallen
ôpdirreke zich mooi maken
ôphuige ophogen
ôpkröppe opkroppen
ôpleechte oplichten
Oplouwe Oploo
ôplouwp buikloop (koeien)
ôpnèèijt bekiejke herzien
ôpnèèijtôppernèèijt wederomnogmaalsopnieuw
ôpnèije stoken, ophitsen
ôppezaort waarschijnlijk
ôpskeuve opschuiven
ôpstèke in prijs verhogen
ôptutte opmakentoilet maken
ôpwââsse afwassende vaadoen
örgel orgel
örke oortje
ôrlog oorlog
ôrre oren
orte etensresten
ôs aas
ouwer oor
ouwg oog
ouwm oom
ôvver over
ôvverbliejve overblijven
ôvverdaod overdaad
ôvverengd overeind
ôvvernèèijd opnieuw
öw eeuw

P

pââcht pacht
pâân pan
pââssepies, gepââst/gepââsse passen
pakkedraoger bagagedrager
paol paal
paoter pater
pàr paar
pattefoon grammofoon
paws paus
pèdje paadje
pèèike paadje
pee(pin-èèchtig) gierigaard(gierig)
pèèn pen
peeng pijn
peep pijp
pèèper peper
pèèr peer
pèèrdegetüg/persgetüg paardetuig
pegge vingers
kske pakje
kzwart pikzwart
Pél Peel
pèlderien pelerine
penge puinen, puingras, vingers
pènhaauwer penhouder
pènneke pannetje
penning zèèstien gierig
pepiejer papier
pke papje
pèrd paard
pèrreplûj parapluie
rresjuut parachute
pèrs en bloouw paars en blauw
perseil perceel
persouwn persoon
rswèèj paardewei
pertrèt portret
pèrzig tochtig (paard)
pestouwer pastoor
petazzie hutspotstamppot
petènt patent
petrouwn patroon
péttertunneke primula
peur schrik
pézzerik urineleidevarkengierigaard
piejerouwge apegapen
piels ondermelk
pijp uitgônde doodgaan
pikhaok hulpstuk bij maaien met zicht
pilèèr pilaar
pinantie penalty (voetbal)
pindol tol (speelgoed)
pinèèske punaise
pinegel egel
pinksterléllie witte narcis
pinteneuker secuur iemand
pisknolle groenvoer
pispötjes haagwinde
pisse plassen
pitse treuzelen (bij het eten)
plafonder stucadoor
plak vlek
plakke opschieten
plankere zondeg heiligedazondemisverplichting
plaog plaag
plaot plaat
plâts plaats
plee WC
pleengze scherp turen
plègger voorschoot van jute
plèkbriefke etiket
plèkjèèn slordige vrouw
plèkke kleven
plèkkontplèkkert iemand die moeilijk weg kan gaan
plèkmerk merk van slechte kwaliteit
pleveus plavuis
pliessie politie
pluksel onkruid
plukselkeul waskuil voor groenvoer
poeleke kinderhandje
poel spartelen iwater
poeliebad ondiezwembad
poelii bedorven ei
poelipèk dropwater
poetjes beenwindsels voor soldaten
fboks plusfour, kuitbroek
pölleke paaltje
polling paling
pölling peluw
pööt slappe koffie
pòòuw pauw
poppeskoentje monnikskap
sléllie gele narcis
pôsmèèndje paasmandje
Pôsse Pasen
Pôsse haauwe mePasen ter communie gaan
pouwt, puit pootpoten
precès proces
prékstoewel kansel
prochie parochie
profeit profeet
prôi prooi
prol hooi (slechte kwaliteit)
prulderèèj deugnieterij
prulleke kwajongen
prüüjfcent borrelgelddrinkgeld
prüüjve drinken (borrel)
puist boomstronk
punter unster
pusjonkele aflaten verdienen
putmik putgalg

Q

quattertemperdaog  vastendagen

R

râând rand
ràdsel(ke) raadsel(tje)
rakke op stap gaan (veelvuldig)
rallerääldegerââld loeien (vakoe)
raod raadadvies
raof of krèèj raaf
raoje, râjdegerâjd/geraoje raden
raok raakgehemelte
raokeraktegerakt raken
raokel rakel
raom raam
raop raap
raope, raptegerapt rapen
raopôllie raapolie
raotel ratel
rauf roof (korstje op hoofd)
raw rauw, rouwruigruw
raketier huishouden van Jan Steen
rawwazzie ravage
rawwetölder ruig persoon
rawwig rouwig
rawwigheid ruigte (van onkruid)
razzend razend
rechtvèrrig rechtvaardig
redeeske radijsje
ècht recht
rèèchtdör rechtdoor
reechte richten
rèèchte rechten (voor de rechtbank)
rèègen regen
èijze reizen
reej ree (soort hert)
rèèj rij
rèèk hooihark (houten)
èkene rekenen
rèèm rem
reep rib
rèère bevenbibberen
reeze rijzen (omhoogaan)
reezereesdgerézze afvallen van zaad
regel(de regels hebbe) ongestelzijn
ije kwaad zijn
rèije, reejgereeje rijdendekbewegingen maken
rèijfele rafelenklauteren
rèijger reiger
rèijnââstel schoenveter
reip hoepel
reit reet (kier)
rélluk redelijk
remblökske remblokje
rèmmelder rammannelijkonijn
Remund Roermond
rètse op stagaan(veelvuldig)
reuf ruif
reug rug
rèuij rui
reuj reu
reundje rondje
reust rust
reuste rusten
reuzele ruien
riddere druk bezig zijn
riejk riek
riejt riet
riemel reep (spek)
rieps rups
rimmetiek reumatiek
riskôssie risico
rits tochti(geit)
roewp roep
roewt roet
rökske rokje
rôllek bijna altijd
rollenrôôldegerôôld rollen
mfebriek melkfabriek
mkaar kar om melkbussen te vervoeren
römke raampje
rômkenneke melkkannetje
rômkruik melkbus
rômme zèèije melk zeven
rômme melk
rommelspot rommelpot
rômpot melkkan
rôms rooms
rômsköpper melkschepper (controleur)
rondbessemme rondrennen
rondelum rondom
Rooi St.Oedenrode
rôs roos
rös(se) graszode(n)
rosdoek ondekar gespannen zak
röske roosje
roskeimer paardenhandelaar
rosse roskammen
rössel rooster
rouwd rood
rouwiekôlle rode kool
rouwk rook
rouwkeroktegekt roken (sigaar)
rouwver rover
rouwwie haor roohaar
rozinge rozijnen
zze rozen
rôzzekrans Paternoster (3 rozenhoedjes)
rôzzekrans bidde biddebij stervenden
rôzzenhüüdje rozenhoedje
ruggestrang ruggegraat
ruikerökte-gerökt roken (spekham, vlees)
rulleke rolletje
rung rui(gecastreerde hengst)
ruujere roeren
ruurijzer suikerlepeltje

S

saafteres ‘s namiddags
saauwelen kletspraaverkopen
sakkerestiej sacristie
saome samen
saws sausjus
sawskoom juskom
sawsléppel sauslepel
sebiet plotselingonverwacht
seeper oogpus
seeske sijsje
sèèstig zestig
sèffus dadelijkdirect
segringig chagrijnig
sèp drop (snoep)
sèpketjes katjesdrop
sèpskeijter scheldwoord
seunt jammer, zonde
sibbedeeske zielifiguur
Sijtert Zijtaart
sik secretaris
simpe huilen (zacht)
sings sinds
Sintemetijs St.Matheusdag
sintjâânsbloem margriet
sjimmieboks directoire (damesonderbroek)
sjinere generen
skâând schande
skâândlache spotlachen
skaarze bijeenharkenschrapen
skabbelier scapulier
skamt oew eige schaam je
skamte schaamte
skandôllig schandalig
skaof schaaf
skaoflouper klaploper
skaoi schade
skaoiluk schadelijk
skaokel schakel
skaol schaal
skaomeskamdegeskamd schamen
skaop schaap
skars schaarsscheermes
skats schaats
skatse schaatsen
skaw schichtigschuwruig, schuin
skeef(ke) schijf(je)
skèèij scheidingvoorstdeel van kar
skèèije scheiden
skèèl dekselscheelniet rechtschil
skèèl dronken
skeenge schijnen
skèèr schaar
skeetskete wind, winden
skéf scheefschuin
skeiper schaapherder
skelbôjjem aardappel mandje
skelft schelfhooizolder
skelle schillen
skelmèske schilmesje
skérresliejp schareslijper
skeuf schuifraar vrouwspersoon
skeuld schuld
skeumspaon schuimspaan
skeuveskôfgeskôvve schuivenglijden
skiefere blinkenschiften(van melk)
skiejte, skootgeskote schieten
skiejte schudden van kaarten
skielek onverwachts
skijtboks bangerik
skijtbos( meerv. -bös) grarond koestront
skijteèj diarree
skijtert bangerik
skijthuis bangerikWC
Skingdel Schijndel
skipke scheepje
skôbbe schurebij jeuk
skoefel schoffel
skoepe stelen
skoewer onweersbui
skôfte schaften
skôjje bedelen
skôjjer bedelaarwoonwagenbewoner
skollek schort
skôn schoon
skop schop (schuur)
skostrôj schoostro
sköpke schaapje
sköpléppel scheplepel
sköppe scheppen
skörft schurft
skôrstein schoorsteen
skôttel schotel
skôttele waasse afwassende vaat doen
sköttelke schoteltje
skôttelslet schoteldoek, vaatdoek
skreeve schrijven
skrèije schrijden
skrèpke schrapje
skrèpke stèke werpspemecenten
skrik vrees
skrikboks bangerik
skroelie mager persoon
skrôpgat gavooafvoer schropwater
skrot schroot
skröwsaws uiensaus
skröwwe schreien
skrubber schrobbezemmin persoon
skruime schromen
skuifel stoomfluit
skungs schuin
skup schop (spa)
skuppe schoppen
skürhèrd ruimte in schuur
slââng slang
slabber slab,morsdoek
slag patrijzen klucht patrijzen
slagkaar slag kar
slaoi sla
slaoiôllie slaolie
slaop slaap
slap zwak
sleechte egaliseren
slèèg slaag
sleegmes kapmes
sleej slee
slèèngske slangetje
slèèpeslèiptegeslépt slepen
slèk slak
slès nievooecht
slibbere glijden (op ijs)
slierste keilen
slip schoot
slipjas jacquet
slisse lispelen
sloerie slet
slôn, sloeggeslagge slaan
slörpe slobberen
slôrris salaris, zakgeld
slot sjalot
slôtkant slootkant
slöttel sleutel
slouwt sloot
slöwse tâând stroeve tanden
smaol smal
smed smid
smeeje smeden
smèkke smakken
smérlappe dadels
smérrig smerigvuil
smiddes, nò dmiddig na de middag
smiespele achter de hanfluisteren
smis smidse
snaachs snachts
snaauw snauw
snèbbel mond
sneej snee
snèèr kleermaker
snèèvel jenever
snèije snijden, castreren
snèijer libel
snèijsel snijdsel
snelijker broek zonder kruis
sneuve snuiten
snoeptoffel klep broek
snoffe snikken
snotkkel snotneus
snotkliejk fluim
snotlap zakdoek
snöw sneeuw
snuf snuiftabak
snuffelke anjer
snuujer snoer
snuujt snoet
soek hond
soeptrien soepterrine
Soffeld Zondveld
soldaot soldaat
sommigte sommige
sondus zondags
sopkéttel kookketel voor varkensvoer
soppe dopen (b.v. brood imelk)
sôrt soort
tteres zaterdags
spalkers vruchtjes meidoorn haag
spàns spaans
spaojespajdegespajd spitten
spaorbuukske spaarbankboekje
spaw speeksel, spouw
spawmujer spouwmuur
spawwe spuwenspugen
spèècht specht
speel spijl
spèèl speld
speen spin
spekhaok vleeshaak
spéklôssie speculaas
spekneel (special nail) soort draadnagel
spelle diarree hebben
speule spelen
spiegele ogen uitsteken (fig.)
spietse speechen
spille spijlen
spinnazzie spinazie
spinnejaoger ragebol
spinnekop stal raampje
spolle trappelen
spöllig tochtig (koe)
spöls speels
spônder spaander
spraok spraak
sprèèke spreken
sprès expres
sproewt sproet
sprôôt sport van ladder
spröw spreeuw
spuling melkspoelsel
spuujle spoelen
spuulbak spoelbak
St.Tönnis St.Anthonis
staof staaf
staokbônne stokbonen
staoke staken
staopel stapel
start staart
stèchele bekvechten
steegt steeg
stèèke steken
stèèm stem
stèèreve sterven
steilestalgestôlle stelen
stein steen
stèkker losstakken, vingers
stèkkerhoek plaats voor stookhout
stembâând stemband
sténkppe werpspel met ijzeren kogels
stèrek sterk
steuke stoke(ophitsen)
stévvig stevig
stiebeugel stijgbeugel
stiejere dekken van koe
stiejve stuiven
stiek elastiek
stikken bocht scherpe bocht
stinkende juffertjes afrikaantjes
Stippent Stiphout
stoewel stoel
stökske stokje
stolre solderen
stöllep stolp
stôm dom
stômbout stoomboot
stòn staan
sngeld staangeld
stoomfiets motorrijwi eI
stöörem storm
stoppertje bèrege verstoppertje spelen
stötje stootje
stòtvôrt goedzakschlemiel
stoume stomen
stouwmkéttel stoomketel
stouwt stoot
stouwte stoten
strakke straks
strant brutaal
straot straat
strawsel strooisel
strèèije bekvechten, kibbelen
streeng streng (garen)
strékkel strekelspeenonaardig iemand
strènge trekkettingen mebalk
streuf pannekoek
streufpâân koekepan
striejp streep
striemel stiekemerd
striepke streepje
strietse gappen
strôj stro
strôjke strootje
strôjpoppe stro onder de pannen
strökske strookje
strontvliejg vlieg (grote)
strôôt strot
stròòuwe strooien
stròòuwsel strooisel
stropdas zelfbinder
strötje straatje
stroumestrômdegestrômd stromen
strouwe stro
struijper wilddief
struipe, ströpte, geströpt stropen (wild)
struujpestrüpte, gestrüpt stropen (van de huid ontdoen)
stuik opgezette garven
stüjel stoelen
stukske stukje
stumpke peukjestompje
stuujer stuur
stuupke stoepje
stuut wittebrood
subiet dadelijkzmeteen
suikerèèij cichorei
suvventig zeventig
swerres doordeweekswerkendag

T

trnoo naderhand
taaftere namiddag
taagentig tachtig
tâând tand
tâândpeeng tandpijn,kiespijn
tââng tangkwaaie vrouw
taar teer (pek)
tââst tast
tallie taille
taokele takelen
taom tam
taotere kwebbelen
taovend vanavond
tas kopje
taw touw
tawke touwtje
te kèijegôn te keegaan
te bestelle hebb(veul) veel noten op zijn zang hebben
tèèkene tekenen
tèèng bericht
tèèr tee(pek)
tèèrege tarten
tèèrew tarwe
ij taai
teijer tee(zacht)
tèijlappe ijsschol springen
teil opgezette graanschoven
tein (ook meerv.) teen
tèkske takje
télt teelt
ten volle bediend laatste sacramenten ontvangen
ten blakke gôn op stap gaan
tén hierheen
tènge achteraan
tènge hebbe op de lut hebben
téppel tepel
térdag teerdag
terèècht terecht
térring tuberculose (tbc)
tès broekjaszakzak onder rokken
tèsnözzik zakdoek
teuletoldegetöld ploegen
teulland akkerland
teurze trekken
teveul teveel
tevreeje tevreden
tiejk tijk
tiejt (roepnaam bij voeren) kip
tiet vrouwenborst
tietjes eitjes
timper beslag voor pannekoek
tisse bradenbarstevan woede
todde lompen
todkrémmer vodden handelaar
toedaorentoew tot daaraan toe
toekrèk zojuist
toemend najaarshooi
toesse ruilen
toestrakke daarstraks
toew toe
toffel tafel
toffel ophaole tafeldekken
toffele volksgebruik bij schending trouwbeloften
toffellaoke tafellaken
tòòd todvodslechte vrouw
tôôn ton
tôông tong
tööre beest aan lijn vastzetten
toorze naaien
tôôte uitstekende balken aan kar
tôrre toren
touwg toog
touwm toom
touwn toon
trallie tralie
traog traag
traon traan
trapper pedaal
traptreej traptrede
traw trouw
trawwe huwentrouwen
trèèijetrooj, getrooje treden
trééj trede
trekmônnika accordeon
trekzak accordeon
trepele dribbelen
trèpke trapje
troej konijn
troela of trui drie azen bij rikken
trônnie tronie
trôôrn trom
trôst troost
trouwn troon
trug terug
truggôn achteruitgaan
truij trui
trummelke trommeltje
trunsele treuzelen
tuinetöndegetönd tonen
tuk hebben op de lut hebben
tukvan goeien tuk van goede afkomst
tus zode
tuujg tuig
tuujt tuit
twédde tweede
twéddes secundairop de tweede plaats
twèèluf twaalf
twèije twee
twélling tweeling
twèntig twintig

U

uitfrèteiets kattekwaad uithalen
uitgelebberd te wijd geworden
uitgetèèld einde zwangerschap
uitleutere uitslijten van een gat
uitskampe uitglijden
uitskèèje ophouden
uitsliepe bespotten
uitteweeg opzij
uittrekke uitkleden
ulling bunzing
um om
umblég omlaag
umdè omdat
umkiejke omzien
umstöllepe op zijn kop zetten
umtrekke omkleden
umzuime omzomen
urran eraan
Uuje Uden
uujer uur
uujl uil
uurst eerst
uursten anvat voorraadje

V

vaacht vacht
vââst vast
vââste vasten
vaauw vouw
vàdder vader
Vallekeswert Valkenswaard
van z’n eige gegôn bewusteloos
van wérskante tweezijdig, van twee kanten
vàndel vaandel
vaneiges vanzelf
vannén uit elkaar
vantlâângs in de lengte
vaog vaag
vaol vaal
vaon vaan
vaore rijden (met kar)
vastelaovend carnaval
vattevietgevat grijpen
vèèf vijf
vèèg veeg
vèège vegenveesnoepen
vèèle velen
vèèr veer
vèère veren
vèèreke varken
vèèrekesèèchtig ondeugend
vèèrekesmeule molen om varkensvoer fijn te maken
vèije vee
vèlleke velletje
vèlling velg
veraawerd verouderd
verballemôônde verwaarlozen, vernielen
verbieje, verbooj, verbôjje verbieden
verbörge verborgen
verdèild verdeeld
verduveld verduiveld
vergèète vergeten
vergèètèèchtig vergeetachtig
vergèève vergeven
vergènkelijk vergankelijk
verhémmelte verhemelte
verheuze verhuizen
verhouwge verhogen
verhuijer verhoor
verjaore verjaren
verkawd verkouden
verkèèrd verkeerd
verkèt vork
verkrégge verkregen
vermaid wormstekig
vermougend vermogend
vernépe onooglijk
verningt ongedierte
vernôdrijpt te vroeg rijp (vruchten)
vernuike bedriegen
verolmd vermolmd
verraojer verrader
vérre veren (van vogels)
vèrreke afkappe varkeuitbenen
vèrrekiejker verrekijker
vèrrig klaar
rring vering
verskaore vee in andere webrengen
verskiejte schrikken
verskônning verschoning
verskrikkelijk vreselijk
verslèkkerd verwelkt
verstâând verstand
vervèèle vervelen
verwer schilder
verwöremd wormstekig
verzoewere verzuren
verzope verdronken
verzuipe verdrinken
veul veel
veultijds vaak
veurop voorop
veurôvver voorover
veurskiejte voorschieten
veurskrééve voorschrijven
viejg vijg
vierklèts galop
vindig vlug
vinge vinden
viouwel viool
vlââm meisje waar je verliefd obent
vlââm vlam
vleejaor vorig jaar
vléém scherp vliesje
vlèèrik vlerk
vliejg vlieg
vliejgende vaon vliegende jicht
vlimme visgraten
vloewer vloer
vlôj vlo
voejer voer
voejere voederenvoeren
voerring voering
voewg voeg
voewt voet
vôggel vogel
vöggelke vogeltje
vôjjem vadem
voldôn voldaan
Volker Volkel
völlike vuilakken
volmakt volmaakt
völsteveul veel tveel
voltôid voltooid
vòòrst vorst (dak)
vòòrstpaan vorstpan
vör voor
vörbéld voorbeeld
vörbörd,achterbörd voor-, achterscho(kar)
vördemiddigvörsmiddes voormiddag
vore mee- of tegenvallen
vörem vorm
vöreme hevormsel toedienen
vörgenger voorganger
vörgevuul intuitie
vörjoong kinderen uit eersthuwelijk
vörkomme verschijningsvorm
vörlouwpig voorlopig
vörmsel vormsel
vörraw hebbe, de begrafenis moeteregelen
vors vers
vorse koew koe die pas gekalfd heeft
rspres expres
rstal stalgedeelte vóór de koeien
vôrt voortaanvooruit
rvrôôuw 1e vrouw na hertrouwen
vrââcht vracht
vrâând warande
vraog vraag
vrèèl wervelwartel
vrèèle wringenetteren
vrèèr vrijer
vreeve wrijven
vreid begerig
vrémd vreemd
vrengel soort slotgrendel
vrijgezellestrikske vlinderdasje
vringe wringen
vringijzer treiteraar
vrômmes vrouw
vrüger vroeger
vrum weerom
vuile ôpbôt onfris boeren
vür vuur
vürrig vurig
vuujge handig zijn in
vuujle voelen
vuujt / voewte voeten

W

wââchte wachten
wâândele wandelen
wââng wang
wââsse wassengroeien
waffel wafel (mond)
wantrawwe wantrouwen
waoge wagen
waoje waden
waoke waken
waon waan
waos waas
warskawwe waarschuwen
waspinneke wasknijper
wats oorveeg
wâtter water
wâttergaal watergal
wâtterhenneke  waterhoentje
tterójjer waterader
weefke vrouwtje
weeg wegen (straten)
wèège,g,gewôgge wege(gewicht bepalen)
wèèije waaienwijdenweiden
èike weke(zachmaken)
wèèjmeule wanmolen
wèèk ode regelhebbe ongestelzijn
wèèk week
wèèr mannetjesschaap
wèère weren
wèèrlap voorbehoedmiddel bij schapenbok
wees vrouwen
weesvolk vrouwvolk
weeze wijzen
weezer wijzer
wegenbreej weegbree
wegeskeet strontje
weit ver
weiter verder
wekstiek weckring
ld weelde
wènge wenden
wérbôôrsel valse kruin
rd waard
wèrem warm
wèrem-ète diner
wérgaoi weerga, andere helft
rik werkarbeid
wérleecht weerlicht
rreld wereld
wérskante beide zijden
wérskeeng weerschijn
Wért Weert
wethaauwer  wethouder
wètje watje
wetstrékkel wetstok om zeis te scherpen
wéttere kalf drinken geven
wéw weduwe
wéwwer weduwnaar
wiender woerd
wierouwk wierook
wing wijn
wingd wind
winge winden
wingei windei
winkelwaor winkelwaar
wis(se) wilgen twijg(en)
wittighèid genegenheid
wônne nietwaar (als stopwoord)
wönning woning
wòòrst worst
wôr waar
wörem(ook meerv.) worm
wörep worp
wôrre, wier, gewôrre worden
wôrrend waarheid
wôrrum waarom

X

Y

Z

z’n dinge antrekke aankleden
zââcht zacht
zaauwt zout
zàddoek/zawdoek zakdoek
zalle zullen
zàlligheid zaligheid
zànnike zaniken
zaod zaad
zaoft zacht
zaog zaag
zaol zaal, zadel
zaon room, zaan
zat dronken, genoeg
zatlap dronkaard
zéécht zicht (zeis om koren te maaien)
zèèij zijde
zèèije zaaien
zèèluf zelf
zééng zijn (bez.vrn.w.)
zèèrik zerk
zég mak
zègen zegen
zègene zegenen
zèije zee
zeijp zeep
zèikwörem mier
zeil touw
zèissie zeis
Zéland Zeeland
lke touwtje
zémmele zemelen
zén zijn
zépsop zeepsop
zépwâtter zeepwater
zér zeer
zette poten (b.v. van aardappels)
zetwinkel filiaal
zeuchte zuchten
zeuster zuster
zeuve zeven
ziejk ziek
zijvere zeverenkwijlen
zijvere langdradig spreken,onzin vertellen
zò kaot as hekke erg kwaad
zoebele sabbelen
zoeij mestvaalt (natte)
zoerhok beitskamer
Zoerik Soerendonk
zoewer zuur
zôg zeug
zok sok
zômmer zomer
Zömmere Someren
zöms zeem
zonder èrrig naief, argeloos
zonneskeeng zonneschijn
zôôn zon
zörig zorg, grote leunstoel
zouwe zo
zuim zoom
zuime zemen
zulder zolder, kruis in broek
zullie zij
zult hoofdkaas
zunneke zonnetje
züthawt zoethout
zuujge zuigen
zuujke zoeken
zuujt zoet
zwalling zwaluw
zwamklouwt kletskous
zwantje zwaantje
zwaoger zwager
zwaon zwaan
zwaor zwaar
zwaord zwoerd
zwèèije zwaaien
zwèèr zweer
zwèère zweren
zwèèvel spaander (opijaate steken)
zweim zweem
zweip zweep
zweit zweet
zwépke zweepje
zwiejge zwijgen
zwoewge zwoegen

Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design