logo

100 jaar Wihelminakanaal

De drie Laarbeekse heemkundekringen hebben samen van 12 tot 17 mei een manifestatie georganiseerd bij gelegenheid van het 100-jarige bestaan van het Wilhelminakanaal. Centraal staat de ontvangst van een aantal historische binnenvaartschepen, die gedurende deze periode afmeerden bij sluis V in het Achterbosch te Lieshout.. In het ruim van één van deze schepen, de Terra Nova, hebben we een fototentoonstelling over het ontstaan en het graven van het kanaal gehouden. Inmiddels is deze tentoonstelling geplaatst in het gemeentehuis van Laarbeek, waar ze vanaf 22 mei  gedurende 14 dagen te zien zal zijn tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling heeft lovende kritieken ontvangen.

Daarna gaat de tentoonstelling naar het Dorpshuis te Lieshout en tenslotte ook nog naar de heemkamer van de Heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel.


Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design