logo

Lezing Henk van Beek

Tijdens jaarvergadering van 27 maart l.l. stond een lezing/voordracht  gepland van ons lid en ereburger van Laarbeek de heer Henk van Beek. Helaas kon deze lezing, door problemen met de beamer en de geluidsapparatuur,  geen doorgang vinden. Omdat dit ook al bij een eerdere bijeenkomst een probleem bleek te zijn heeft onze vereniging zelf de benodigde apparatuur aangeschaft welke wel naar tevredenheid functioneert. Met Henk is de afspraak gemaakt dat hij zijn lezing/voordracht bij de eerstkomende jaarvergadering zal verzorgen.


Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design