logo

Historisch Platform Peelland

Het Platform Peelland heeft bijgaand persbericht verspreid aangaande de problematiek bij het RCHe.

 

SLUIT HET RHCe BEZOEKERS BUITEN?

Onderzoekers in Peelland bundelen zich in platform

 

Historie leeft in de regio. Al decennia groeit de stapel historische publicaties en websites met historische informatie.

Denk bij die laatste aan Deurnewiki.nl en Historische Geografie Mierlo. Sites die over de hele wereld geraadpleegd

worden. Informatie voor die publicaties en sites is afkomstig uit de archieven die bij het Regionaal Historisch Centrum

Eindhoven aanwezig zijn. De mogelijkheden om die informatie op te diepen, zijn onlangs ingrijpend verminderd.

De openingstijden sinds 1 mei staan in schril contrast met die van andere archiefdiensten in Nederland.

Daarnaast moest via het ED vernomen worden, dat de archieven wellicht verder weg geplaatst zullen worden,

mogelijk bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in ’s-Hertogenbosch. Dat is voor veel bezoekers van het RHCe te ver.

Hoe verder weg, hoe minder er gebruik van gemaakt gaat worden. Dit leidt tot een verarming van het culturele leven

in zuidoost-Brabant, terwijl al jaren wordt uitgegaan van meer burgerparticipatie.

Om te proberen hieraan een halt toe te roepen hebben tientallen bezoekers van het RhCe uit het Peellandse zich

onlangs verenigd in het Historisch Platform Peelland. Zij zijn van mening dat het archief nu te weinig open is.

Dat zou weleens in strijd kunnen zijn met de voorwaarden die het rijk destijds gesteld heeft bij het overdragen van

belangrijke archieven, boordevol informatie. Het gaat daarbij om de zogenaamde oud-rechterlijke archieven

van voor 1811 en de archieven van notarissen. Dat zijn bij het RHCe de schatkamers voor onderzoekers.

Daarom zouden ze in de eerste jaren van het ontstaan van het RHCe (2002/2003) gedigitaliseerd worden.

Hier is niets van terechtgekomen. Belemmering van de bereikbaarheid levert bijvoorbeeld vertraging op bij

het vullen van de website van de Historische Geografie Mierlo.

De deelnemers in het Historisch Platform Peelland houden zich bezig met onderzoek naar Peelland, de Peel,

Aarle-Rixtel, Asten, Beek en Donk, Deurne, Helmond, Lieshout, Mierlo en Someren. Zij zijn aangesloten bij

erfgoedverenigingen, zoals de heemkundekringen en de Monumenten Werkgroep Helmond. Ook werken ze

zelfstandig of in opdracht van bijvoorbeeld een museum.

Het Historisch Platform Peelland wil graag dat de archieven dichtbij bewaard worden. In Eindhoven en als

dat niet meer mogelijk is terug naar Peelland. Het nieuwe college van b&w van Helmond heeft in het

collegeprogramma een onderzoek naar die mogelijkheid opgenomen; terug naar Helmond?. Voorts wil het

platform gesprekspartner zijn van de (vervangen) directie en de bestuurscommissie van het RHCe.

Vroeger was er een bezoekersraad, die de directie adviseerde en informatie uitwisselde. Nu is er geen enkel

overlegplatform en door de instelling van een bestuurscommissie is het verstrekken van informatie uitgebannen.

Voorheen kon je actuele informatie over het RHCe vinden op de website van het SRE, later MRE.

Een vreemd iets voor een instelling die leeft van informatieverstrekking. Zeker als je weet, dat de vergaderingen

van de bestuurscommissie volgens de eigen verordening openbaar zijn. Verzoeken van het platform om inzage in

de besluitenlijsten en informatie over plaats en tijdstip van de bestuursvergaderingen worden niet gehonoreerd.

Dit geldt ook voor inzage in het onderzoeksrapport over de toekomst van het RHCe. Onlangs hebben

vertegenwoordigers van het platform een gesprek gehad met de waarnemend directeur van het RHCe.

De sfeer was prettig, maar duidelijk werd dat de – voorheen gewaardeerde – dienstverlening aan onderzoekers

het slachtoffer geworden is van problemen op andere vlakken bij het RHCe. Het vermoeden is ook dat de

dienstverlening niet in het onderzoek betrokken is en een ondergeschikte rol speelt in het huidige en toekomstige RHCe.

Dit staat haaks op de wet. De Archiefwet heeft als basisbeginsel de kosteloze raadpleging door iedere burger voor

welk doel dan ook. Binnenkort zullen bestuurscommissie en directie in een bijeenkomst in de raadszaal van

Laarbeek betrokkenen nader informeren. Het platform hoopt dan te horen, dat ook de dienstverlening bij het

RHCe op een behoorlijk niveau zal worden ingericht.


Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design