logo

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Op dit moment is er wat reuring rondom het RHCe, Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Bij het RHCe worden o.a. de Beek en Donkse archieven bewaard en kunnen daar ingezien worden.

Door problemen zijn de openingstijden terug gebracht tot 2 dagen per week, staat de digitalisering

van een en ander stil en wordt de service steeds slechter. De regelmatige bezoekers van het archief

leken de dupe te worden van een en ander, reden waarom ze meenden hun stem te moeten laten horen.

Zij verenigden zich in het Platform Peelland.

Op 12 juni a.s. vindt in het gemeenhuis van Laarbeek een bijeenkomst plaats waarbij informatie wordt

verstrekt aangaande de ontwikkelingen rondom het RHCe.


Website gemaakt door:
Co Verhoeven Media & Design